אסלות מוסדיות

אסלה P (מקט 302)

אסלה מוסדית קצרה משולבת מיכל פלסטיק. גימור: לבן, פרגמון.

סלופסינק (מקט 361)

עביט שופכין לריקון מי-שטיפה. מתאים למזרם 11/4 צול וצינור שטיפה ניקל, מסופק עם רשת נירוסטה. גימור: לבן.

אסלה תלויה מצדה (מקט 375)

אסלה תלויה כניסת מים עליונה. אפשרות להזנת מים: מיכל פלסטיק עם צינור ייעודי או מזרם 1/4 1 צול וצינור שטיפה ניקל. מתאים למושב פרסה בלבד! גימור: לבן