ברזי כיור

kag – ברז ברבור קצר פיית קוברה 

kag – ברז ברבור ארוך

kag – ברז פרח לכיור

kag – ברז פרח לכיור 

kag – ברז ברבור פיה קצרה

kag – ברז ברבור פיה ארוכה 

kag –  ברז ברבור גבוה פיה ישרה

kag – ברז פרח גבוה לכיור חיצוני

kag – ברז פרח קצר

kag – ברז ברבור פיה ארוכה מלבנית

kag – ברז ברבור פיה קצרה

kag – ברז ברבור פיה ארוכה

kag – ברז פרח גבוה לכיור חיצוני

kag – ברז פרח לכיור

kag – ברז פרח לכיור

kag – ברז ברבור קצר