קרניזים לקיר ולפינות

קרניז קלקר לקיר I40

רוחב 4 ס”מ יחידה של 2 מטר

15  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לקיר G15

רוחב 7 ס”מ יחידה של 2 מטר

35  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות K35

רוחב 3.5 ס”מ גובה 3.5 ס”מ יחידה של 2 מטר

15  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות K50

רוחב 5 ס”מ גובה 5 ס”מ יחידה של 2 מטר

22  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות K80

רוחב 8 ס”מ גובה 8 ס”מ יחידה של 2 מטר

40  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות S50

רוחב 5 ס”מ גובה 5 ס”מ יחידה של 2 מטר

22  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות S80

רוחב 8 ס”מ גובה 8 ס”מ יחידה של 2 מטר

40  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות G7

רוחב 3.5 ס”מ גובה 5 ס”מ יחידה של 2 מטר

36  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות G9

רוחב 3 ס”מ גובה 3 ס”מ יחידה של 2 מטר

30  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות G14

רוחב 7 ס”מ גובה 7 ס”מ יחידה של 2 מטר

43  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות VD19

רוחב 10 ס”מ גובה 10 ס”מ יחידה של 2 מטר

75  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

קרניז קלקר לפינות G29

רוחב 14 ס”מ גובה 14 ס”מ יחידה של 2 מטר

80  ש”ח כולל מע”מ ליחידה

פנלים לרצפה

פנל לרצפה מעוגל 6 ס”מ

פנל פולימר יחידה של 2.5 מטר

15  ש”ח כולל מע”מ למטר

פנל לרצפה מקור ציפור 6 ס”מ

פנל פולימר יחידה של 2.5 מטר

15  ש”ח כולל מע”מ למטר

פנל לרצפה מעוגל 8 ס”מ

פנל פולימר יחידה של 2.5 מטר

20  ש”ח כולל מע”מ למטר8

פנל לרצפה מקור ציפור 8 ס”מ

פנל פולימר יחידה של 2.5 מטר

20  ש”ח כולל מע”מ למטר