נלווים לבלוקים מגבס

פס הפרדה שטוח משעם לבלוק 10
לשימוש בתחתית מחיצות בלוקי הגבס לפני הנחת שורה ראשונה

פס הפרדה שטוח משעם לבלוק 6
לשימוש בתחתית מחיצות בלוקי הגבס לפני הנחת שורה ראשונה

פס איטום 75/5 ממ
לשימוש במפגש המחיצה ושלד הבניין

פס איטום 50/5 מ”מ
לשימוש במפגש המחיצה ושלד הבניין

פס איטום 90/5 ממ
לשימוש במפגש המחיצה ושלד הבניין

פס הפרדה שקע תקע לבלוק 10
לשימוש בתחתית מחיצות בלוקי הגבס לפני הנחת שורה ראשונה

פס הפרדה שקע תקע שטוח לבלוק 6
לשימוש בתחתית מחיצות בלוקי הגבס לפני הנחת שורה ראשונה

לינטל לבלוק גבס
לבניית בלוקי גבס מעל פתחים ברוחב גדול מ- 90 ס”מ

Field for entering content